Sirküler - 2023 - 78 - 2024 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Dikkate Alınacak Tutarlar Hk.

Tarih

:

30.12.2023

Sayı

:

2023 – 78

Konu

:

2024 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Dikkate Alınacak Tutarlar Hk.   

 

 

 

 

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile 2024 yılında uygulanacak MTV tutarları yeniden değerleme oranında artırılmış olup bu tutarlara aşağıda yer verilmiştir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.