Sirküler - 2024 - 2 - Akaryakıt ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

Tarih

:

03.01.2024

Sayı

:

24 – 2

Konu

:

Akaryakıt ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını 03.01.2024 tarihi itibariyle % 25,61 olarak hesaplamıştır. Söz konusu akaryakıt ürünlerinin güncellenmiş ÖTV tutarlarını gösterir I sayılı listenin A ve B cetvellerine aşağıda yer verilmiştir:

(A) CETVELİ

Yürürlük Tarihi: 3/1/2024

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

   

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

   
 

2710.12.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

   
 

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

8,0451

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 

Kurşunsuz benzin 95 oktan

9,4540

Litre

 

2710.12.45.00.11

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

9,4540

Litre

 

2710.12.45.00.13

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 

Diğerleri

9,4540

Litre

 

2710.12.45.00.18

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 
 

2710.12.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

9,9105

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 
 

2710.12.49.00.12

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

9,9105

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 
 

2710.12.49.00.18

Diğerleri

9,9105

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

   
 

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

8,1574

Litre

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

   
 

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

8,1574

Litre

 

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

   

(Kerosen)

   
 

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı

0

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

8,8629

 
 

2710.19.43.00.11

Motorin

 

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

   
 

2710.19.43.00.17

Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

   
 

2710.19.43.00.29

Diğerleri

7,7360

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

   
 

2710.19.46.00.18

Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

   
 

2710.19.46.00.29

Diğerleri

7,7360

Litre

   

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

   
 

2710.19.47.00.18

Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

Litre

 

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

     

2710.19.47.00.19

Diğerleri

7,7360

Litre

 
 

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

     

2710.19.48.00.11

Damıtık denizcilik yakıtı

7,4342

Litre

 
 

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

     

2710.19.48.00.18

Diğerleri

7,4342

Litre

 
 

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

     

2710.20.11.00.11

Motorin

8,8629

Litre

 
 

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

     

2710.20.11.00.19

Diğerleri

7,7360

Litre

 
 

(Gaz oiller)

     

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

7,7360

Litre

 
 

(Gaz oiller)

     

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

7,7360

Litre

 
 

(Gaz oiller)

     

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

7,4342

Litre

 

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

7,4342

Litre

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

     

2710.19.62.00.10

Kalorifer Yakıtı

2,0519

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

     

2710.19.62.00.11

Fuel oil

2,0519

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

     

2710.19.62.00.31

Artık denizcilik yakıtı

2,0519

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

     

2710.19.62.00.39

Diğerleri

2,0519

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

     

2710.19.64.00.10

Kalorifer Yakıtı

1,0217

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

     

2710.19.64.00.11

Fuel oil

1,0217

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

     

2710.19.64.00.31

Artık denizcilik yakıtı

1,0217

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

     

2710.19.64.00.39

Diğerleri

1,0217

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

     

2710.19.68.00.11

Yüksek kükürtlü fuel oil

0,9656

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

     

2710.19.68.00.31

Artık denizcilik yakıtı

0,9656

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

     

2710.19.68.00.39

Diğerleri

0,9656

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

     

2710.20.31.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

2,0519

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

     

2710.20.35.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler

1,0217

Kilogram

 
 

(Fuel oiller)

     

2710.20.39.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

0,9656

Kilogram

 

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 
 

(Sıvılaştırılmış)

     

2711.11.00.00.00