Taşınmaz Yönetimi

taşınmaz yönetimi

Aşağıdaki işlemler kapsamında aşağıdaki işlemler konusunda şirketlere katkı sunulmaktadır.

        i. Uzlaşma Yönetimi

Kentsel dönüşüm alanları, mekânsal planlar yapılan alanlar, 3194 sayılı imar kanunu kapsamında saha ofisleri ile katılımcı yönetim ile başarılı projelerin kolaylaştırıcısı oluyoruz.

        ii. Emlak Yönetimi Sistemi

Kamu yada Özel mülkiyete ait taşınmazların meri imar planı ve çevresindeki nirengi noktaları arazi kullanımları kente katma değerini artıracak arazi kullanım kararlarının yönetilmesi ile şehre ve taşınmaz sahiplerine değer üretiyoruz.

        iii. Gayrimenkul İzleme ve Danışmanlık İşleri

Kamu yada Özel mülkiyete ait taşınmaz sahiplerinin mahkeme kararları ile iptaller veya kentsel gelişim kapsamında imar planlarının yenilenmesi ile gayrimenkullerini yönetme konusunda ciddi bir bilgi, tecrübe ve zamana ihtiyacı vardır. Bu konuda taşınmazlarınızın güvende olması için meri planların takibi, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi kapsamında takipler ve yeni yapılan imar planlarındaki arazi kullanımlarının takibi konusunda yardımcı oluyoruz.